Nie wyjdziesz dzisiaj z przyjaciółmi!

Temat: do nauczycieli
Wejdź na stronę ministerstwa, w wyszukiwarce wpisz "podstawa programowa". Pod spodem kliknij nr 4 , wtedy znajdziesz wskazany załącznik nr 2. Powodzenia :) www.menis.gov.pl PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Zal.2 - Podstawa programowa dla sz. podstawowych i gimnazjów Załącznik Nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania ... www.menis.gov.pl/prawo/rozp_155/zal_2.htm 2002-05-23, 177501 bytes
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,12199939,12199939,do_nauczycieli.htmlTemat: mniej w programach, krócej w szkole
Spraw Publicznych wynika, że wprowadzona pięć lat temu wraz z reformą systemu edukacji podstawa programowa kształcenia ogólnego jest martwym dokumentem niewykorzystywanym w szkołach. Nauczyciele mimo reformy programowej w oświacie wciąż realizują tradycyjne programy. Tymczasem nowa podstawa programowa powinna aktywizować szkołę i zobowiązywać nauczycieli do większej samodzielności, twórczości i odpowiedzialności za swoją pracę. MENiS przyznaje, że zmiany w podstawie są konieczne. I to...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,15895244,15895244,mniej_w_programach_krocej_w_szkole.html


Temat: Stare, tańsze podręczniki wracają do szkół
Stare, tańsze podręczniki wracają do szkół Artykuł wprowadza w błąd. Albo Pani Redaktor nie sprawdziła, albo urzędnicy z MEN-u kpią sobie z rodziców. Do czasu zmiany rozporządzenia obowiązuje stare. Polecam fragment ze strony MEN-u. Z dzisiaj. "Podręcznik wybiera nauczyciel - zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oświaty - spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do ... sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w klasach I szkoły podstawowej i klasach I gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2009/2010 będą mogły być stosowane wyłącznie podręczniki zgodne z nową podstawą programową i wpisane do wykazu podręczników zgodnych z tą podstawą. Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, oraz podręczników, w przypadku których trwa procedura dopuszczenia do użytku szkolnego, jest dostępny na tej stronie."
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,100118942,100118942,Stare_tansze_podreczniki_wracaja_do_szkol.html


Temat: reforma minister Hall - los techników
Cyt. MEN: "Technikum oferuje równocześnie przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu i dobre kształcenie ogólne, w tym naukę dwóch języków obcych. Ponadto, programy nauczania dwóch przedmiotów ogólnokształcących, najbliższych treściowo nauczanemu zawodowi, uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, co umożliwia absolwentom, po zdaniu egzaminu maturalnego, kontynuację nauki na wybranych kierunkach studiów. Klasa I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej: Organizacja procesu kształcenia jest analogiczna, jak w liceum ogólnokształcącym, z tym, że niewielki dodatkowy wymiar godzin jest przeznaczony na naukę podstaw wybranego zawodu. Klasa II-IV technikum: Istotnemu zwiększeniu ulega wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dwa przedmioty ogólnokształcące są realizowane w zakresie rozszerzonym." /Gdabski
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,78425899,78425899,reforma_minister_Hall_los_technikow.html


Temat: Kuźnia talentów
podstawa programowa Gość portalu: MP napisał(a): > Szanowna pani nauczycielka zapewne nie zna podstawy > programowej, albo nie rozumie co w niej napisano (jak wielu innych > funkcjonalnych analfabetów, uczących w polskich szkołach). Myli jej > się "przeprowadzanie" z "zapisywaniem". Myli jej się "prezentowanie > wyników" z "prezentowaniem drogi prowadzącej do rozwiązań". cytat ze strony www.men.waw.pl/ "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,9393304,9393304,Kuznia_talentow.html


Temat: Podręczniki dla naszych dzieci
Podręczniki dla naszych dzieci Strona z podręcznikami dla uczniów niewidomych MEN uruchomiło stronę internetową z podręcznikami dla uczniów niewidomych, za pośrednictwem której mogą pobrać podręczniki szkolne opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Http://www1.men.gov.pl/caecus - to adres strony, na której znajdują się adaptacje podręczników szkolnych (lub ich pierwszych części/rozdziałów) dla uczniów niewidomych. Podręczniki zostały opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego - wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. ... wraz z oświadczeniem i przesłać MEN.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24643,100133864,100133864,Podreczniki_dla_naszych_dzieci.html


Temat: uprawnienia do nauczania w 2006
Kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej może być prowadzone w zakresie: 1) przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jeżeli: a) program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach, a ponadto został opracowany z uwzględnieniem ... (zajęć), c) studia są prowadzone w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co najmniej trzy semestry Taka informacja znajduje się na stronie MENiS, czyli studia podyplomowe dają kwalifikacje.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,21006,16118370,16118370,uprawnienia_do_nauczania_w_2006.html


Temat: turystyka po Kotlinie Jeleniogórskiej!
Gość portalu: Conrado napisał(a): > może by utworzyć przedmiot nauczania "dzieje naszej małej > ojczyzny"? Na razie jest ścieżka edukacyjna: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie (na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - “Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia Programowe” Warszawa, październik 1995 r. oraz Rozporządzenia MENiS z 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego) – ale...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,79,40138202,40138202,turystyka_po_Kotlinie_Jeleniogorskiej_.html


Temat: Nie będzie religii w szkole? Bomba!
Nie będzie religii w szkole? Bomba! MEN opublikował Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i kierowana do opublikowania w Dzienniku Ustaw RP). Załącznik nr 2 - Podstawa Programowa Kstałcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych, strona 3 - przedmioty realizowane w klasach IV-VI. W spisie widnieje tylko etyka i inne przedmioty podstawowe. Nie ma religii. Jak dla mnie bomba! bip.men.gov.pl/akty_projekty/projekt_rozporzadzenia_20081223_zal_2.pdf
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,46,89792992,89792992,Nie_bedzie_religii_w_szkole_Bomba_.html


Temat: 1 klasa - pierwsze upokorzenie
Istnieje tez taka publikacja: Program „Edukacja Smyka” został opracowany zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnegoMEN z 15.02.1999 r., obejmuje pierwszy etap edukacji szkolnej. 12/99.Autorski program nauczania dla klas I-III Zespół autorów: Teresa Oleksak, Janina Dembska, Krystyna Jankowska, Elżbieta Katarzyna Korona, Wiesława Kowalska, Teresa Malepsza, Teresa Polińska, Weneda Wołejsza Program „Edukacja Smyka” zawiera: Ogólne i szczegółowe cele edukacji na szczeblu początkowym Treści kształcenia Kompetencje i umiejętności ucznia Uwagi o realizacji Opis założonych osiągnięć ucznia po pierwszym etapie edukacyjnym. EDUKACJA SMYKA Nr dopuszczenia do użytku szkolnego: DKW-4014-12/99 ISBN 83-7232-027-6, format A4, stron 132 Autorzy:...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,46,29187809,29187809,1_klasa_pierwsze_upokorzenie.html


Temat: MEN zmienia program szkoły
> Głucha na argumenty Hall wpycha Polskę w coraz > większy bałagan oświatowy. To po pierwsze. I zresztą nie koniec, bo MEN musi jeszcze zmienić rozporządzenie o ramowym planie nauczania. Dlaczego nie jest to robione we właściwiej kolejności, nie potrafili odpowiedzieć. Najpierw powinna być ustawa, a potem - jednocześnie! - wszystkie rozporządzenia. Teraz mamy np. taki kwiatek, że nowa podstawa programowa obowiązuje ... drugie, cała idea stojąca za tą zmianą programów budzi masę zastrzeżeń. Można zaryzykować stwierdzenie, że poziom kształcenia ogólnego zostaje instytucjonalnie obniżony z dotychczasowego licealnego na gimnazjalny. W proch idzie poza tym ... na okienka, w najgorszym będzie się zmuszanym uczęszczać na konkretne zajęcia, kiedy według intencji MEN teoretycznie istnieć ma wybór. Być może będzie też można zapłacić za zajęcia w klubie i liczyć na uznanie wf na tej podstawie - a po tych zmianach może być to jedyna szansa, by czasu przeznaczonego na wf nie marnować. /Gdabski
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,88995706,88995706,MEN_zmienia_program_szkoly.html


Temat: Sześciolatki do poboru
rok, inaczej się nie da. > A niechęć sporej grupy rodziców i > zgłaszane liczne wątpliwości nauczycieli? Czego dotyczące? Bo w takiej formie to żaden argument. > A nowa podstawa programowa? Tu mam właśnie sporo zastrzeżeń. Przy okazji (zaledwie planowanej, a nie wprowadzonej jeszcze) zmiany ustawy, obniżającej wiek obowiązku szkolnego, tylnymi drzwiami wprowadzono nową podstawę programową, robiąc zmiany w zakresie znacznie szerszym niż wynikałoby to z konieczności dostosowania treści nauczania do niższego wieku dzieci. I prawdę mówiąc, te moje zastrzeżenia dotyczą głównie właśnie tych spraw - nie zerówek i podstawówek, ale nauczania w gimnazjum i liceum (de facto likwidacja systemu 3-letnich cyklów edukacyjnych, potencjalne obniżenie poziomu kształcenia ogólnego do poziomu gimnazjum), konsekwencji obniżenia wieku ukończenia szkoły średniej, zmian organizacyjnych dotyczących przedmiotów artystycznych oraz wf - wszystko ewidentnie słabo lub wcale nie przemyślane. O zastrzeżeniach dotyczących podstawy programowej dla nauczania początkowego czytałem. Nie wypowiadam się na ten temat, bo interesują mnie rozwiązania organizacyjne i systemowe, a ... widzenia patrzysz na reformę: > pracownik oświaty, pracownik MENiS-u, ojciec dziecka objętego reformą, pasjonat Pasjonat :D /Gdabski
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,904,89238374,89238374,Szesciolatki_do_poboru.html


Temat: Syzyfowy egzamin
Syzyfowy egzamin Każdy nauczyciel, nawet stażysta rozpoczynający pracę, wie, że powinien w ciągu 3 lat pracy w gimnazjum obligatoryjnie uwzględnić "Podstawy programowe kształcenia ogólnego". Jest to wiedza tak podstawowa, że dziwi ... na egzaminie utwory. Każdy szanujący się polonista wie, że nie omawia z uczniami wyłącznie lektur, które go fascynują, lecz przygotowuje młodych ludzi do dalszego kształcenia. A to oznacza, że - czy ... PODSTAWOWYCH obowiązków? Przecież wszystkie programy nauczania, tak zróżnicowane w różnych szkołach, muszą się do "Podstaw programowych..." odnosić, a "Standardy wymagań egzaminacyjnych" są uszczegółowieniem zawartych w "Podstawach..." osiągnięć, wymaganych od uczniów na ... Jak specjalistka od prawa oświatowego może domagać się zniesienia prawa? A "Podstawy programowe ..." są dostępne wszędzie, przede wszystkim na stronach MEN. I fakt, że w projekcie zmian w "Podstawach" lektury...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,78846922,78846922,Syzyfowy_egzamin.html


Temat: Niepubliczne szkoły mają uczyć jak inne
same jak w szkołach publicznych. Podstawa to w ogólnym zarysie dokument, który mówi, jaką wiedzę z danego przedmiotu ma wynieść ze szkoły uczeń. - Od kiedy powstały szkoły niepubliczne, ten zapis ... o tym, jak wypełniamy podstawy programowe, świadczą m.in. wyniki końcowych egzaminów zewnętrznych - sprawdzianu po podstawówce czy egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie szkół niepublicznych wypadają w nich bardzo dobrze. To oznacza, że wszystko, ... Krystyna Starczewska, dyr. I Społecznego LO. przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Co zaplanował MENiS w nowej oświatowej ustawie? - Chce narzucić nam tę samą siatkę godzin, jaka obowiązuje szkoły publiczne. Nieważne ... Annę Zawiszę, dyr. departamentu kształcenia ogólnego MENiS. - Ministerstwo ma obowiązek zadbać, żeby uczniowie wynieśli podstawową wiedzę z każdej szkoły. Podstawy programowe tworzą eksperci. Ci ludzie powiadają, że aby zrobić i utrwalić podstawę programową, trzeba na to poświęcić określoną liczbę godzin. Jeśli się zmniejsza liczbę godzin z jakiegoś przedmiotu, to może zdąży się zrobić podstawę, ale czy uczniowie będą ją mieli utrwaloną?...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,226,4678928,4678928,Niepubliczne_szkoly_maja_uczyc_jak_inne.html


Temat: Tajne komplety w przedszkolach-PO co narobiłaś?
2009 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego) będzie realizowana nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, kształtowanie umiejętności czytania w połączeniu z nauką pisania odbywa się na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej). Natomiast zadaniem nauczycieli przedszkoli i tzw. klas zerowych jest ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania tych umiejętności w szkole. Dla przywrócenia należytych proporcji zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wychowania przedszkolnego, w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zaleca się, ... szkolne metody pracy mogą stanowić jedynie uzupełnienie wielostronnego wspierania rozwoju dziecka, co oznacza ewentualne stosowanie ich w bardzo ograniczonym zakresie, odpowiednio do wieku dziecka. Podstawą pracy powinna być zabawa i różnorodna ... i gry dydaktyczne, zatem korzystanie z podręczników w wychowaniu przedszkolnym jest nie tylko niekonieczne, ale również niezalecane." Więcej na stronie MEN: www.6latki.men.gov.pl/
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,94772727,94772727,Tajne_komplety_w_przedszkolach_PO_co_narobilas_.html


Temat: dzieci z roczników 2002, 2003, 2004 ważne
www.men.gov.pl/oswiata/biezace/obnizenie_wieku_szkolnego_20080116.php?wrapper=test AKTUALNOŚCI Obniżenie wieku szkolnego – w planach rządu Obniżenie do 6 lat wieku rozpoczynania przez dzieci obowiązku szkolnego wpisała jako jeden ze swoich głównych planów Rada Ministrów na posiedzeniu 15 ... Według MEN, wśród najważniejszych przesłanek przemawiających za obniżeniem wieku obowiązku szkolnego są: - wyrównywanie szans edukacyjnych, - podnoszenie jakości edukacji, - upowszechnienie edukacji przedszkolnej, - dostosowanie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego do ... dla nauczycieli. Obecnie w MEN prowadzone są analizy demograficzne i finansowe, które pozwolą właściwie ustalić harmonogram wprowadzanych zmian. „Rozpoczynamy pracę nad projektem zmian w podstawie programowej, ponieważ dzieci młodsze muszą się uczyć w sposób dostosowany do wieku. Liczymy, że w ciągu pół roku przygotujemy nową podstawę programową kształcenia ogólnego. W ciągu najbliższego pół roku chcemy przygotować harmonogram wdrażania zmian i projekt nowelizacji ustawy” – poinformowała Minister Katarzyna Hall. Na tym prac MEN zakłada, że 1 września 2009 r. część sześciolatków pójdzie do szkoły razem ze swoimi starszymi kolegami. Reforma powinna być wprowadzona jak ... z obniżeniem wieku szkolnego. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty – kwiecień 2008 Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowanej do obniżonego wieku dzieci – czerwiec 2008 Harmonogram...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,74487532,74487532,dzieci_z_rocznikow_2002_2003_2004_wazne.html


Temat: Debata: oświata po dekadzie reform
kształceniu ogólnym, nie redukować treści tego kształcenia w momencie naszego wejścia do Unii Europejskiej; właśnie teraz trzeba je podnieść na wyżyny. 17. Należy podjąć rzetelne badania naukowe, które sprawdziłyby zasadność utrzymywania gimnazjów jako pośredniej struktury szkolnej, czy badania sprawdzające, który z systemów szkolnych: dwu- czy trzystopniowy, jat właściwy dla osiągania wysokich efektów kształcenia? 18. Należy przywrócić szkole funkcję formacyjną. Szkoła ma wychowywać, formować człowieka, ... po każdym etapie kształcenia – stymulują pozytywnie czy negatywnie proces edukacyjny? Dziś bez zająknienia zakłada się, że pozytywnie. Niech to potwierdzą jakieś badania. 21. Należy uczynić apolitycznym resort edukacji. Zadanie w tym kraju niewykonalne, ale stan obecny oświaty każe i nad takim rozwiązaniem głęboko się zastanowić. Być może zamiast MEN-u jakaś apolityczna Oświatowa Rada Programowa, złożona być może z pracowników akademickich, powinna wypracować spójny system programowy i strukturalny. 22. Należy podjąć badania naukowe, pozwalające sprawdzić, jaki wpływ na kształcenie i wychowanie młodego pokolenia Polaków ma nadmierna feminizacja zawodu nauczyciela. Niech głos zabierze tu psychologia. 23. Należy powstrzymać degradację szkolnictwa wyższego. Obecnie degradacja dokonuje się poprzez wpuszczenie do systemu kształcenia ogólnego ogromnej rzeszy młodzieży źle kształconej, a przyjmowanej na wyższe uczelnie bez egzaminów na podstawie zaświadczenia o ilości...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,364,103184783,103184783,Debata_oswiata_po_dekadzie_reform.html